Sáng 17/7, ngày hội hiến máu “Giọt hồng miền non nước” được diễn ra tại Nhà văn hóa tỉnh Cao Bằng. Ngày hội đã thu hút đông đảo người dân đến tham gia hiến máu, đặc biệt trong số đó có tới gần 90% là người dân tộc thiểu số như dân tộc Tày, Nùng, Dao, dân tộc Mông… .

Chi tiết