Phát huy tấm lòng và trách nhiệm trong hoạt động vì cộng đồng, BIDV đã tài trợ một phần kinh phí để tổ chức chương trình vận động hiến máu tình nguyện Hành trình Đỏ năm 2020. Đây là năm thứ 7 liên tiếp BIDV đồng hành với chương trình ý nghĩa này.

Chi tiết