Thời gian qua, có một nhóm bạn trẻ đã hợp nhau lại thành lập Câu lạc bộ (CLB) Hành trình đỏ TP.HCM, chuyên làm những việc “không công”, viết nên hành trình cho đi, nhận về của những giọt máu đỏ

Chi tiết