44 tình nguyện là 44 gương mặt góp nên bức tranh sắc đỏ yêu thương của "Giọt hồng đất Kiên Giang" năm nay. Họ có thể khác nhau về tuổi tác, giới tính, địa phương, nhưng tấm lòng của họ có chung một sắc màu – Đó chính là màu đỏ của yêu thương, của lòng nhiệt huyết, của tinh thần đoàn kết hướng đến cộng đồng, xã hội.

Chi tiết

Trong thời gian này, nhiều địa phương trên cả nước đã tổ chức hội nghị triển khai công tác tổ chức Hành trình Đỏ. Đây là việc làm cấp thiết, quan trọng để có sự chuẩn bị tốt nhất trước khi Hành trình Đỏ 2019 chính thức được tổ chức.

Chi tiết