Trong thời gian này, nhiều địa phương trên cả nước đã tổ chức hội nghị triển khai công tác tổ chức Hành trình Đỏ. Đây là việc làm cấp thiết, quan trọng để có sự chuẩn bị tốt nhất trước khi Hành trình Đỏ 2019 chính thức được tổ chức.

Chi tiết

Ban biên tập xin đăng lại nguyên văn bài phát biểu của TS. BS Bạch Quốc Khánh - Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu TW, Trưởng BTC Hành trình Đỏ tại chương trình khai mạc Giọt hồng tri ân và Hội quân Hành trình Đỏ 2018.

Chi tiết