44 tình nguyện là 44 gương mặt góp nên bức tranh sắc đỏ yêu thương của "Giọt hồng đất Kiên Giang" năm nay. Họ có thể khác nhau về tuổi tác, giới tính, địa phương, nhưng tấm lòng của họ có chung một sắc màu – Đó chính là màu đỏ của yêu thương, của lòng nhiệt huyết, của tinh thần đoàn kết hướng đến cộng đồng, xã hội.

Chi tiết