Để chuẩn bị cho công tác tổ chức chương trình Hành trình Đỏ 2019 và Ngày hội hiến máu “Giọt hồng Thành phố mang tên Bác”, vừa qua gần 200 người đã háo hức đăng ký trở thành tình nguyện viên (TNV) trong chiến dịch Hành trình Đỏ (HTĐ) tại TP HCM. Và trong gia đình “ Đỏ” năm nay xuất hiện nhiều gương mặt rất đặc biệt.

Chi tiết