Một Ban luôn được mệnh danh là "Những chiến binh dũng cảm” của chiến dịch Hành trình Đỏ 2016 – những người giữ gìn kỉ cương, tổ chức hoạt động; điều phối những cuộc diễu hành, bảo vệ an toàn cho các tình nguyện viên mỗi khi đi trên đường, hay tham gia các hoạt động; bảo vệ tài sản chung của đoàn hành trình phía Nam

Chi tiết

Hình thức phân ban chuyên môn của Hành trình Đỏ là tất yếu. Mỗi Ban thực hiện một nhiệm vụ chuyên trách, để khi khớp nối lại, hoạt động của toàn Đoàn mới có thể chuyên nghiệp, nhanh chóng và hiệu quả. Vai trò của ban Hậu cần là chăm lo miếng ăn, giấc ngủ cho cả Đoàn.

Chi tiết