Sáng 17/7, tại thành phố Vinh, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Nghệ An tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng xứ Nghệ” lần thứ X- 2022.

Với thông điệp “Hiến máu cứu người, sinh mệnh của bạn và tôi”, chương trình hiến máu tình nguyện “Giọt hồng xứ Nghệ” lần thứ X năm 2022 đã thu hút gần 1.500 tình nguyện viên là cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể và nhân dân trên địa bàn thành phố Vinh hăng hái tham gia hiến máu.

Chương trình thu hút đông đảo cá nhân, doanh nghiệp đến tham gia chương trình

Thông qua hoạt động này cũng góp phần nâng cao nhận thức, giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân hiểu một cách đầy đủ hơn ý nghĩa, mục đích cao đẹp của việc hiến máu cứu người “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”.

Có thể nói, ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng xứ Nghệ” đã góp phần nâng cao nhận thức, giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân hiểu một cách đầy đủ hơn ý nghĩa, mục đích cao đẹp của việc hiến máu cứu người “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” là nghĩa cử cao đẹp mang đậm tính nhân văn sâu sắc, phù hợp với truyền thống đạo lý của dân tộc Việt Nam.

Tổng Hợp